Whiplash is nog altijd een veel voorkomend letsel bij ongevallen in het verkeer. Bij een aanrijding van achteren maakt het hoofd van de inzittenden van een auto een zodanige beweging dat dit kan leiden tot ernstige nekklachten. Bij dergelijke aanrijdingen is de aansprakelijkheid vaak duidelijk. De achterop rijdende automobilist zal gewoonlijk aansprakelijk zijn. De verzekeringsmaatschappij zal dan de schade aan het slachtoffer moeten vergoeden.

De hoogte van een schadevergoeding bij whiplash is voor een ieder anders. Uit de praktijk blijkt wel dat het schadevergoedingstraject erg complex is en meestal lang duurt. Vooral bij whiplash-zaken kan de verzekeraar van de tegenpartij (die uiteindelijk de schadevergoeding zal moeten betalen) dwars liggen. Het is voor u als whiplash-slachtoffer dan ook belangrijk dat u wordt bijgestaan door een ervaren en gespecialiseerde letselschade advocaat.

Schadevergoeding & ondersteuning

Wij zijn ook actief betrokken bij de Whiplash-stichting. Wij kunnen dus niet alleen uw schade verhalen, maar kunnen u ook ondersteuning bieden bij re-integratie op uw werk, vinden van hulp in de huishouding, in contact brengen met gespecialiseerde fysiotherapeuten/behandelaars.

Schadevergoeding whiplash

De aansprakelijke veroorzaker moet uw letselschade vergoeden. Hij is immers schuldig aan uw ongeval.
Enkele zaken die van belang zijn bij het bepalen van de hoogte van schadevergoeding bij whiplash zijn:

– De totale duur van het (volledige) genezingsproces
– Het feit of er sprake is van volledig of alleen gedeeltelijk herstel
– Indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van de whiplash: is deze permanent of tijdelijk (en wat was de duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid)
– Zijn er beperkingen opgetreden in de bewegingsvrijheid bijv. bij het doen van het huishouden, het onderhoud van de tuin enz.

Voor vragen of meer informatie, neemĀ vrijblijvend contact met ons op!