U heeft schade opgelopen? Wij zoeken na een ongeval uit of u recht heeft op schadevergoeding. Dit is namelijk afhankelijk van diverse factoren: de toedracht van het ongeval, de aansprakelijkheid, de hoogte van de schade en de aard van het letsel.

Kosteloze hulp en begeleiding bij schadevergoeding

Na erkenning van de aansprakelijkheid is onze juridische hulp bij het verhaal van uw schadevergoeding kosteloos.

Recht op schadevergoeding?

Welke schade kan verhaald worden?

  • Verlies aan inkomen
  • Kosten van huishoudelijke hulp
  • Het eigen risico van de verzekering
  • Medische kosten (eigen bijdragen)
  • Verlies aan zelfwerkzaamheid (kosten voor bijvoorbeeld klusjes in en om het huis die u zelf niet meer kunt doen)
  • Kosten in verband met vervanging kapotte kleding, fiets, telefoon, etc.
  • Reiskosten studievertraging
  • Aanschafkosten hulpmiddelen die elders niet in aanmerking komen voor vergoeding
  • Extra kosten voor behandelingen in het ziekenhuis
  • Smartengeld

Meer weten over uw recht op schadevergoeding? Neem vrijblijvend contact met ons op!