Het is de ergste nachtmerrie van iedere ouder dat een kind iets overkomt. Letselschade bij kinderen kan ernstige gevolgen hebben omdat ze extra kwetsbaar zijn. Het is belangrijk dat alle aandacht naar het kind uitgaat en dat u de zorg voor de letselschadezaak uit handen kan geven.

Letsel bij kinderen op lange termijn

De gevolgen van het letsel op langere termijn zijn vaak onzeker bij een minderjarige. Om die reden is het verstandig om een letselschadezaak niet af te wikkelen voordat een kind meerderjarig is.

Gekeken wordt naar studievertraging, beroepskeuze, toekomstwensen, inkomensmogelijkheden en extra zorg. Al deze aspecten zijn belangrijk bij het beoordelen van de schadevergoeding.

In enkele gevallen kan een zaak van een minderjarige wel worden afgewikkeld. In dat geval is er toestemming van de kantonrechter nodig.

Naast de schadevergoeding voor het kind worden ook de kosten die de ouders maken voor de verzorging van het kind vergoed.